4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Lepiej późno niż wcale

27/03/22 ks. Radosław Kacprzak
Kiedy czytamy i rozważamy dzisiejsze Słowo, doświadczając Jego mocy, chcemy w duchu dzisiejszego psalmu zakosztować, jak dobry jest Pan Bóg, który nigdy nie spisuje nas na straty i zawsze podpowiada twórcze rozwiązania. Jesteśmy więc zaproszeni, by to właśnie u Niego szukać pomocy, doświadczając radości z tego, że nas wysłucha i patrząc na Niego rozpromienić się radością (por. Ps 34). Pan daje nam wyraźne podpowiedzi, by dołączyć do tych, którzy Go słuchali i sercem odczytać to, co On chce nam powiedzieć.