4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Nie zwlekać z nawróceniem

27/03/22 Danuta Szelejewska
Chociaż nie zawsze możemy być dumni z naszych uczynków, wciąż jednak mamy szansę na poprawę postępowania. Rozpocząć musimy od pozytywnego ustosunkowania się do zalecenia autora Drugiego Listu do Koryntian: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20b). Pouczenie Świętego Pawła jest oczywiste: z doświadczenia bowiem wiemy, że o wiele prościej żyje się temu, kto ma czyste serce.