4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan

27/03/22 ks. Paweł Wygralak
Syn stanął w prawdzie o sobie samym, uznał swój grzech, przyznał się do błędnej decyzji odejścia od ojca. Wyraził to pełnymi pokory słowami: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem” (Łk 15, 21). Jakaż musiała być jego radość, kiedy ojciec nie tylko, że go nie odrzucił, ale dając mu nowe szaty, pierścień, sandały, wydając ucztę, z miłością przyjął go do swego domu. Taką radość z przebaczenia grzechu może odczuć tylko ktoś, kto ma odwagę przyznać się do popełnionych grzechów i doświadczyć daru Bożego miłosierdzia.