4 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

Spektakularne nawrócenie i monotonna konsekwencja

27/03/22 Michał Piotr Gniadek
Jednak zapewne wielu z nas podziela uczucia i pretensje syna, który dotąd dochowywał wierności ojcu. Jego codziennej, żmudnej pracy nie towarzyszyła radość. Zatem rodzi się podstawowe pytanie, czy w ogóle można być człowiekiem szczęśliwym, wypełniając swoje zobowiązania, dotrzymując danego słowa, konsekwentnie realizując swoje powołanie. Czy może raczej jesteśmy skazani na rutynę, a nasze życie duchowe będzie stopniowo gasnąć?