Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł

5 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe
03/04/22
Dzisiejsze słowo Boże wzywa uczestników liturgii do odważnej bezkompromisowości w odrzucaniu zła, grzechu, niesprawiedliwości, do przebaczania. Umocnieni wspólnym słuchaniem Biblii i łamaniem chleba chcą naśladować Jezusa w Jego sposobie oddalania zła, gdy zwraca uwagę na grzeszność człowieka, nie przemilcza jej, ale potępia grzech, a nie sprawcę zła.
Sugestie słuchacza
03/04/22
– Czy nie próbujemy samego Boga zaangażować w nasze ludzkie spory? – Jak zachowuje się Kościół wobec tych, którzy go kontestują? – Czy możemy coś w tym względzie poprawić?
Homilia do dorosłych
03/04/22 ks. Robert Klemens COr
Reakcja Mistrza pozostaje tak samo symptomatyczna dla ówczesnych, jak i dla współczesnych odbiorców. Jezus milczy i pisze palcem po ziemi. Nie wiemy co było treścią owego pisania, ale wiemy, że pytający nie znaleźli w tym odpowiedzi. Milczenie Jezusa było powodem ich dalszych pytań. Jest dzisiaj wielu ludzi, którzy zadają Bogu pytania, ale chcą usłyszeć odpowiedź, która będzie potwierdzeniem ich myśli czy rozwiązań. Nie brakuje też takich, którzy na milczenie Boga odwracają się obrażeni i już o nic Go nie pytają żyjąc „po swojemu”.
Homilia do dorosłych
03/04/22 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Wydaje się, że ostatnie kilka minionych lat, bardzo zaznaczyły się w naszym życiu wydarzeniami, które tak wielu doprowadziły do utraty nadziei, a nawet wiary: pandemia niosąca strach, śmierć i osamotnienie; przeżywanie niedziel i świąt tylko online; skandale i wywołane nimi zgorszenia w Kościele; niepokój na granicach i między narodami; brutalna walka na ulicach o udowodnienie, kto ma rację; sprofanowane świątynie; moralny i religijny zamęt… Wszędzie już nie las, a cała puszcza rąk wzniesionych, aby rzucić kamieniem kolejnych oskarżeń i wściekle zaciśniętych w pięść dłoni. W tym wszystkim droga, po której idą wierzący – świeccy, duchowni, osoby zakonne – idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew i pytają: czy warto?
Homilia do młodzieży
03/04/22 ks. Łukasz Figurski
Większość młodych ludzi, których spotykam, nie ma jednak problemu z zastanawianiem się, czy Bóg może im przebaczyć. Ich pytanie brzmi raczej, czy to, co zrobili, wymaga przebaczenia. We własnych oczach i być może w oczach innych są dobrymi ludźmi. Ale powodem, dla którego postrzegają siebie jako dobrych ludzi, jest to, że porównują się z innymi ludźmi. „W porównaniu z moim sąsiadem, bratem, czy prezenterem którego widziałem w wiadomościach, radzę sobie całkiem nieźle. Jestem dzisiaj w kościele, prawda”?
Homilia do dzieci
03/04/22 ks. Łukasz Bąbelek
Liturgia słowa przekazuje nam prawdę o przebaczeniu. Prorok Izajasz zapowiada utworzenie nowej drogi, która ma prowadzić do uwolnienia. Świety Paweł w liście do Filipian zachęca nas do pójścia drogą za Chrystusem, która przez poznanie Boga prowadzi do zmartwychwstania. Fragment Ewangelii jest ilustracją Bożego przebaczenia. Kobieta, która została osądzona i potępiona przez ludzi, nie zostaje odrzucona przez Jezusa. On wskazuje kierunek odejścia od grzechu.