5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

„Idź i odtąd już nie grzesz”, czyli wiatr Bożego miłosierdzia

03/04/22 ks. Robert Klemens COr
Reakcja Mistrza pozostaje tak samo symptomatyczna dla ówczesnych, jak i dla współczesnych odbiorców. Jezus milczy i pisze palcem po ziemi. Nie wiemy co było treścią owego pisania, ale wiemy, że pytający nie znaleźli w tym odpowiedzi. Milczenie Jezusa było powodem ich dalszych pytań. Jest dzisiaj wielu ludzi, którzy zadają Bogu pytania, ale chcą usłyszeć odpowiedź, która będzie potwierdzeniem ich myśli czy rozwiązań. Nie brakuje też takich, którzy na milczenie Boga odwracają się obrażeni i już o nic Go nie pytają żyjąc „po swojemu”.