5 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

Potrafię przebaczyć?

03/04/22
– Czy nie próbujemy samego Boga zaangażować w nasze ludzkie spory? – Jak zachowuje się Kościół wobec tych, którzy go kontestują? – Czy możemy coś w tym względzie poprawić?