5 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie programowe

Zapominając o tym, co za nami, a wytężając siły ku temu, co przed nami, pędzimy ku wyznaczonej mecie (Flp 3, 14)

03/04/22
Dzisiejsze słowo Boże wzywa uczestników liturgii do odważnej bezkompromisowości w odrzucaniu zła, grzechu, niesprawiedliwości, do przebaczania. Umocnieni wspólnym słuchaniem Biblii i łamaniem chleba chcą naśladować Jezusa w Jego sposobie oddalania zła, gdy zwraca uwagę na grzeszność człowieka, nie przemilcza jej, ale potępia grzech, a nie sprawcę zła.
Darząc go przebaczeniem, nowym życiem, prawdziwą wolnością i godnością. Katolicy coraz częściej stają przed koniecznością przypominania światu o tej zasadzie, której Kościół jest radykalnie wierny – należy na wzór Chrystusa potępiać grzech, ale ratować człowieka. To symptomatyczne dla współczesnej epoki, że jest to jedna z najczęściej manipulowanych i przekłamywanych zasad chrześcijańskiej moralności. Jezus zaprasza do nawrócenia i do stołu królestwa właśnie grzeszników, cieszy się z każdego nawróconego (KKK 545), ale nigdy nie akceptuje grzechu, nie dyskutuje ze złem.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.