Niedziela Palmowa
Sugestie programowe

Chrystus przez misterium paschalne, „umierając, zniweczył naszą śmierć, i zmartwychwstając, przywrócił nam życie” (KKK 1067)

10/04/22
Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień włącza wiernych w wydarzenia ostatnich dni życia Jezusa. Jednak w liturgii nie ograniczamy się do wspominania minionych wydarzeń, ale zanurzamy się w samą tajemnicę paschalną, umierając i powstając wraz z Chrystusem (DH 77). Zbawiciel daje nam przykład pokory do naśladowania. On uniżył się już poprzez wcielenie, kiedy stał się człowiekiem, a później przyjął niesprawiedliwy wyrok i oddał za nas życie.
Dzięki łasce Bożej możemy pojąć „naukę płynącą z Chrystusowej męki” i osiągnąć nasz cel – udział w Jego zmartwychwstaniu (kolekta). Śmierć Chrystusa „zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie” (prefacja na Niedzielę Palmową). Udział w Eucharystii, uobecniającej Najświętszą Ofiarę, daje nam nadzieję na przebaczenie u Bożego miłosierdzia (modlitwa nad darami).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.