Poniedziałek Wielkanocny

Sugestie programowe
18/04/22
Wielkanocna postawa to pewność wiary, że Bóg nie pozostawia człowieka samego z jego grzechem i śmiercią. Uwalnia go od nich przez swego Syna Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu wierzący potrafi na tym świecie – mimo przerażających zdarzeń i miejsc – żyć bez rozpaczy i zwątpienia, bo nie postrzega ich jako definitywne, ostateczne. Wielkanocna postawa to niewzruszona nadzieja, że Bóg zwycięża, a stworzeniom udziela swego miłosierdzia w obfitości.
Sugestie słuchacza
18/04/22 Michał Piotr Gniadek
Z naszego punktu widzenia trudno mówić o wierze bezpośrednich świadków wydarzeń paschalnych. Skoro niewiasty mogły zobaczyć i dotknąć Zmartwychwstałego, to ich doświadczenie nie sposób ujmować w takich samych kategoriach, jakimi żyją i kierują się wierni naszych czasów. Być może też pierwsi chrześcijanie byli gotowi do pójścia drogą męczeństwa, gdyż stąpali po ziemi, którą tak niedawno przemierzał Jezus?
Homilia do dorosłych
18/04/22 ks. Kazimierz Kubat SDS
Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem, który nie był akceptowany od samego początku i który po dzień dzisiejszy nie może dotrzeć w pełni do naszej świadomości. Śmierć jest dla nas nadal ostatecznym i najsmutniejszym wydarzeniem ludzkiego życia i będąc wierzącymi... tak do końca jednak nie wierzymy w zmartwychwstanie. Być może nie negujemy i nie zaprzeczamy zmartwychwstaniu, ale bardzo trudno nam w to uwierzyć. Są jednak i tacy, którzy nie chcą tego uznać, bo kłóci się to z ich wizją świata, albo miesza ich „filozofię życia”.
Homilia do dorosłych
18/04/22 ks. Wojciech Nowicki
Co takiego się stało, że zalękniony Piotr stoi dziś z podniesioną głową? I nie boi się już! Ponieważ spotkał Chrystusa Zmartwychwstałego. Tego, który pokonał śmierć. Zwróćcie uwagę, gdy będziecie słuchać Dobrej Nowiny o objawiającym się Panu, że często mówi On najpierw do człowieka: Nie bój się! Mówi tak również dzisiaj do niewiast: Nie bójcie się!
Homilia do dzieci
18/04/22 bp Antoni Długosz
Dzięki darowi mowy możemy przekazywać różne doświadczenia naszego życia: radosne, smutne, czy podniosłe (obraz). Dzieląc się radosnymi wiadomościami pragniemy, by wszyscy uczestniczyli w tych doświadczeniach. W przypadku smutnych – liczymy, że odbiorcy ich będą starali się pocieszać nas, abyśmy wiedzieli, że można na nich liczyć. Podniosłe chwile przynoszą wszystkim spokój i bezpieczeństwo. Przekazujemy radość, gdy w rodzinie rodzi się dziecko (obraz), nadchodzą nasze dni urodzin, czy imienin. Także z radością związane są dobre oceny otrzymywane w szkole, sukcesy w sporcie (obraz), wygrane konkursy i olimpiady. Przeżywamy smutek, gdy umiera nam babcia (obraz) czy dziadek. Zdarza się, że kolega z klasy niespodziewanie umiera.