Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Czy jesteśmy świadkami zmartwychwstania?

18/04/22 ks. Kazimierz Kubat SDS
Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem, który nie był akceptowany od samego początku i który po dzień dzisiejszy nie może dotrzeć w pełni do naszej świadomości. Śmierć jest dla nas nadal ostatecznym i najsmutniejszym wydarzeniem ludzkiego życia i będąc wierzącymi... tak do końca jednak nie wierzymy w zmartwychwstanie. Być może nie negujemy i nie zaprzeczamy zmartwychwstaniu, ale bardzo trudno nam w to uwierzyć. Są jednak i tacy, którzy nie chcą tego uznać, bo kłóci się to z ich wizją świata, albo miesza ich „filozofię życia”.