Poniedziałek Wielkanocny
Sugestie słuchacza

Mimo wszystko wierni

18/04/22 Michał Piotr Gniadek
Z naszego punktu widzenia trudno mówić o wierze bezpośrednich świadków wydarzeń paschalnych. Skoro niewiasty mogły zobaczyć i dotknąć Zmartwychwstałego, to ich doświadczenie nie sposób ujmować w takich samych kategoriach, jakimi żyją i kierują się wierni naszych czasów. Być może też pierwsi chrześcijanie byli gotowi do pójścia drogą męczeństwa, gdyż stąpali po ziemi, którą tak niedawno przemierzał Jezus?