Środa Popielcowa
Sugestie programowe

Gorliwiej słuchając słowa Bożego i trwając na modlitwie, przez pokutę przygotowujemy się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

02/03/22
Homilista w tym okresie powinien przypomnieć słuchaczom, że chrzest i pokuta stanowią dwa filary wielkopostnej drogi, widzianej jako pełne pojednanie człowieka z Bogiem.
Przepowiadanie w tym okresie powinno mieć bardziej parenetyczny wymiar, a tematyka nawrócenia i wiary może odwoływać się do zasadniczego tematy tegorocznego programu duszpasterskiego, czyli posłania i chrześcijańskiego świadectwa, które wynikają z doświadczenia bogactwa Eucharystii. Chrześcijanie są „posłani w pokoju Chrystusa”, a czas Wielkiego Postu wzywa do wierności zobowiązaniom wynikającym ze chrztu.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.