Środa Popielcowa
Homilia do dorosłych

Wypełnij czas łaski

02/03/22
Wśród różnych darów Bożych jest również czas. W sensie szerokim chodzi o czas życia. W wąskim – o pewne szczególne okresy naszego ziemskiego istnienia. Takim darem jest między innymi Wielki Post. Święty Paweł do Koryntian pisze o niezwykłym czasie łaski w ten sposób: „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6, 2). Wielki Post to czas obdarowania i szczególnej obecności Boga wśród nas. Zarazem jest czasem szansy, możliwości zbliżenia się do Niego. „W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą” (2 Kor 6, 2). To prawda, tych 40 dni, które przed nami to zagłębianie się w dzieło zbawienia, które wysłużył nam Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Więcej, to przeżywanie wraz z Nim tajemnicy Jego cierpienia, czas okazywania wdzięczności za ogrom Miłości, którą Syn Boży ogarnął nasz ziemski i wieczny byt.