Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Najważniejsza lekcja i dar dla Kościoła

14/04/22 ks. Mariusz Pohl
Wielki Czwartek i Ostatnia Wieczerza to podsumowanie całego nauczania i całego dzieła Jezusa, streszczone w jednej skondensowanej lekcji. Jezus przez trzy lata kształcił i formował swoich uczniów. Z różnym rezultatem. Można powiedzieć, że nie byli zbyt pojętni, aczkolwiek bardzo pilni i gorliwi. Byli tacy jak my: pełni dobrych chęci, gorliwości, ale też i próżności, wygodnictwa, rozmaitych wad... Może właśnie po to, byśmy umieli się z nimi jakoś utożsamić i nie tłumaczyli się, że oni byli idealni, a my do nich nie dorastamy, więc to nie jest wzór dla nas. Jezus wybrał takich jak my, bo chciał, by byli oni dla nas poglądową lekcją i wzorem do naśladowania.