Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Nic nie jeszcze stracone

14/04/22 ks. Piotr Śliżewski
Problem nie jest jednak tylko tam, w Ewangeliach. Największy problem jest tu – w moim i twoim sercu. Kościół daje nam okazję przeżyć kolejny raz Wielki Czwartek. Szumnie nazywamy ten dzień wielkim, ale w większości, tak naprawdę, nie wiemy dlaczego jest wielki. Czy mamy świadomość tego, do czego nas zaprasza Msza Wieczerzy Pańskiej, w której aktualnie uczestniczymy? Wielu z nas ze spokojem odpowie regułką: to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Tylko co z tego wynika? Czy danie księdzu proboszczowi (ewentualnie księżom wikariuszom) kwiatów przed końcowym błogosławieństwem oraz odśpiewanie Pierwszej modlitwy eucharystycznej (jakże rzadko używanej podczas innych mszy świętych) podkreśli charakter tego dnia i wyczerpie temat?