Wielki Czwartek
Sugestie programowe

Zbawiciel, „mając się wydać na śmierć”, powierzył Kościołowi nową Ofiarę i Ucztę swojej miłości (kolekta)

14/04/22
Lud Boży, wdzięczny Chrystusowi za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, wychodzi z tym dziękczynieniem ze świątyń do świata. Realizacją miłości wobec bliźnich jest poświęcony im czas, jeden z najcenniejszych darów obecnej doby cechującej się izolacją i eskapizmem. Papież Franciszek zatrzymuje się nad tym zagadnieniem i wskazuje konkretne propozycje, w jaki sposób owoce spotkania z Chrystusem na modlitwie przenosić w życie codzienne:
„Zbliżać się do siebie, wyrażać swoje zdanie, słuchać jeden drugiego, patrzeć na siebie, poznawać się wzajemnie, starać się zrozumieć siebie nawzajem, szukać punktów styczności, wszystko to streszcza się w wyrażeniu «prowadzić dialog». Potrzebujemy rozmowy, aby się spotkać i pomóc sobie nawzajem. Nie trzeba mówić, do czego służy dialog. Wystarczy, że pomyślę, jak wyglądałby świat bez cierpliwego dialogu licznych wielkodusznych osób, które zjednoczyły rodziny i wspólnoty” (Fratelli tutti, 198).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022