Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

Wielki Piątek

Sugestie programowe
15/04/22
Dotknięte złem świata ludzkie wnętrze, leczone liturgią, oddaje się żywo obecnemu w niej Bogu. Razem z cierpiącym Jezusem człowiek stara się oddać Ojcu bolesne doświadczenia, które przyniosło życie – wszystkie zdrady, które osłabiły w nim ufność wobec bliźniego, chwile samotności i opuszczenia, zranienia fizyczne i duchowe. Serce ludzkie wie, że zawierza się Bogu, który nas życzliwie miłuje (KKK 604), oddając za nas swego Syna, Posłusznego za nieposłusznych (KKK 615).
Sugestie słuchacza
15/04/22 Szymon Bojdo
Patrzymy dziś na drzewo krzyża, często na krucyfiksy, na których widzimy postać naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słuchamy przejmującej Pasji Janowej, dzięki której nasza wyobraźnia przenosi nas do tych wielkich zbawczych wydarzeń. Czy to znaczy, że mamy celebrować cierpienie? Niektórzy zarzucają chrześcijanom, że opis męki i śmierci Jezusa i jej przedstawienia są okrutne, źle wpływają na dzieci, powodują traumy. Może są to jakieś formy ucieczki przed prawdą? Prawdą, która dziś w osobie Jezusa zawisła na tym krzyżu. Prawdą, którą odrzucili ludzie, bo za bardzo uderzała w ich przyzwyczajenia.
Homilia do dorosłych
15/04/22 ks. Mariusz Pohl
Jezus jednak nie kieruje się ludzkimi oczekiwaniami ani wynikami sondaży. Kieruje się wolą Ojca i przedwieczną prawdą. I przyszedł także po to, aby nam ją objawić i jej nas nauczyć. To, co wydarzyło się w Wielki Piątek było jakby naturalną konsekwencją i potwierdzeniem przesłania Wielkiego Czwartku, o którym mówiliśmy wczoraj. Potwierdzeniem skrajnym w swojej wymowie i formie. Ale czy gdyby tak skrajnego, szokującego i krwawego potwierdzenia zabrakło, czy uwierzylibyśmy w moc i sens Eucharystii?
Homilia do dorosłych
15/04/22 ks. Piotr Śliżewski
Wielki Piątek to dzień przypominający największe nieporozumienie na świecie. Bóg, czyli Ten, który wszystko stworzył i dał nam życie, zostaje skazany na śmierć krzyżową. Przypominając kolejny raz to zdarzenie, aż chce się złapać za głowę i krzyknąć: dlaczego? Dlaczego Bóg wybrał taką drogę zbawienia?