Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Dar miłości i życia – dla mnie

15/04/22 ks. Mariusz Pohl
Jezus jednak nie kieruje się ludzkimi oczekiwaniami ani wynikami sondaży. Kieruje się wolą Ojca i przedwieczną prawdą. I przyszedł także po to, aby nam ją objawić i jej nas nauczyć. To, co wydarzyło się w Wielki Piątek było jakby naturalną konsekwencją i potwierdzeniem przesłania Wielkiego Czwartku, o którym mówiliśmy wczoraj. Potwierdzeniem skrajnym w swojej wymowie i formie. Ale czy gdyby tak skrajnego, szokującego i krwawego potwierdzenia zabrakło, czy uwierzylibyśmy w moc i sens Eucharystii?