Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Dlaczego taka droga zbawienia?

15/04/22 ks. Piotr Śliżewski
Wielki Piątek to dzień przypominający największe nieporozumienie na świecie. Bóg, czyli Ten, który wszystko stworzył i dał nam życie, zostaje skazany na śmierć krzyżową. Przypominając kolejny raz to zdarzenie, aż chce się złapać za głowę i krzyknąć: dlaczego? Dlaczego Bóg wybrał taką drogę zbawienia?