Wielki Piątek
Sugestie programowe

Uwieńczeniem zwycięstwa Chrystusowego jest to, że wszyscy w Niego wierzący w Nim i z Nim biorą udział w triumfie (św. Leon Wielki)

15/04/22
Dotknięte złem świata ludzkie wnętrze, leczone liturgią, oddaje się żywo obecnemu w niej Bogu. Razem z cierpiącym Jezusem człowiek stara się oddać Ojcu bolesne doświadczenia, które przyniosło życie – wszystkie zdrady, które osłabiły w nim ufność wobec bliźniego, chwile samotności i opuszczenia, zranienia fizyczne i duchowe. Serce ludzkie wie, że zawierza się Bogu, który nas życzliwie miłuje (KKK 604), oddając za nas swego Syna, Posłusznego za nieposłusznych (KKK 615).
Współczujący naszym słabościom arcykapłan Chrystus (KKK 540) jest ogłaszany przez Kościół jako jedyny Zbawiciel świata. „On umarł za wszystkich ludzi bez wyjątku: «Nie ma, nie było i nie będzie żadnego człowieka, za którego nie cierpiałby Chrystus»” (KKK 605). Zadaniem uzdrowionych i ocalonych jest dzielenie się tą drogą do szczęścia z wszystkimi napotkanymi, by i oni mogli pokochać Boga i doświadczyć Jego miłości.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.