Wigilia Paschalna
Sugestie programowe

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, obchodźmy nasze święto w szczerej radości

16/04/22
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, obchodźmy nasze święto w szczerej radości (antyfona na Komunię)
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha,
obchodźmy nasze święto w szczerej radości (antyfona na Komunię)
 
Liturgia Wigilii Paschalnej to wyczekiwanie Kościoła na zmartwychwstanie Chrystusa. Przede wszystkim jednak jest to uobecnianie tego faktu w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia – w chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystii, które są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. Z racji najwyższej wagi tego oczekiwania wigilię tę uważa się za „matkę
wszystkich świętych wigilii” (Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, 339).
Radość katolików płynie również z imponującego obszaru działania łaski. Mogą go dostrzec oczyma wiary od stworzenia świata poprzez czasy patriarchów, proroków, apostołów i innych świętych wszystkich wieków, których imiona wyśpiewywane są w litanii. Wspominając tych świętych świadków wiary, modląc się z nimi do Pana i nie zapominając o zmarłych braciach i siostrach, z nadzieją wyglądają dnia ostatecznego, kiedy razem z nimi zmartwychwstaną w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa (KKK 1001).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.