Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Wigilia Paschalna
Sugestie programowe

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, obchodźmy nasze święto w szczerej radości

16/04/22
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, obchodźmy nasze święto w szczerej radości (antyfona na Komunię)
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha,
obchodźmy nasze święto w szczerej radości (antyfona na Komunię)
 
Liturgia Wigilii Paschalnej to wyczekiwanie Kościoła na zmartwychwstanie Chrystusa. Przede wszystkim jednak jest to uobecnianie tego faktu w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia – w chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystii, które są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. Z racji najwyższej wagi tego oczekiwania wigilię tę uważa się za „matkę
wszystkich świętych wigilii” (Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, 339).
Radość katolików płynie również z imponującego obszaru działania łaski. Mogą go dostrzec oczyma wiary od stworzenia świata poprzez czasy patriarchów, proroków, apostołów i innych świętych wszystkich wieków, których imiona wyśpiewywane są w litanii. Wspominając tych świętych świadków wiary, modląc się z nimi do Pana i nie zapominając o zmarłych braciach i siostrach, z nadzieją wyglądają dnia ostatecznego, kiedy razem z nimi zmartwychwstaną w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa (KKK 1001).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.