Polecamy

Zmartwychwstanie Pańskie

Sugestie programowe
17/04/22
Kluczowym słowem czytań, rozważań i komentarzy do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego jest wiara. Wiara w Bożą moc i skuteczność, wiara Bogu, który jest w stanie pomagać ludziom w życiu, a trwanie w Nim ma sens. Szlachetnym zadaniem dla współczesnych katolików jest przywracanie światu wiary w to działanie Pana.
Sugestie słuchacza
17/04/22 Danuta Stankiewicz
Stąd dziś, stając przed największą tajemnicą chrześcijaństwa jaką jest zmartwychwstanie Pańskie, uprawnione jest, aby nasi duszpasterze stawiali przed oblicze naszego rozumu oświeconego wiarą fundamentalne pytania. Czy pojmujemy, że wtedy gdy biją dzwony, obwieszczając, iż Chrystus powstał z grobu żywy i chwalebny, świętujemy nie tylko pamiątkę, ale wydarzenie rzeczywiste, prawdziwe? Tak, chcemy zdecydowanego potwierdzenia, że Wielka to Noc, „gdyż wielkie rzeczy uczynił (…) Wszechmocny” (Łk 1, 49) Chrystus, który zmartwychwstał mocą Bożą.
Homilia do dorosłych
17/04/22 o. Marcin Wrzos OMI
„Jezus zmartwychwstał! – Prawdziwie zmartwychwstał!”, tak pozdrawiali się pierwsi chrześcijanie, a także i dziś niektórzy z nas. Mówili tak na przekór tym wszystkim, którzy ogłaszali śmierć Boga. Wyznawali, że On żyje, jest Panem Życia. Pokazywali, przez sposób życia, że On jest. Filipiński kard. Luis Tagle w swojej książce nazwał chrześcijan „ludźmi Wielkiej Nocy”. Ludźmi, którzy przeżyli własną Wielkanoc, zmartwychwstanie. Wpierw tę osobistą, gdy zmartwychwstajemy ze słabości, grzechów. I tę wspólnotową, kiedy jako wspólnoty kościelne, parafialne, diecezjalne, zaczynamy żyć. Rozumiemy, że życie jest w Jezusie Chrystusie, że On nas może ożywić.
Homilia do dorosłych
17/04/22 Dariusz Piórkowski SJ
Te płótna i chusta to znak. W Ewangelii według św. Jana są tylko znaki, nie cuda. Te drugie skupiają tylko na sobie, na sensacyjności i chwilowym efekcie. Znaki są wprawdzie uchwytne dla zmysłów i wyobraźni, ale są po to, by odszukać kryjące się w nich głębsze znaczenie. Co więcej u św. Jana wszystkie znaki są inicjatywą Jezusa. Nikt Go nie prosi o interwencję, co najwyżej Jezus zostaje poinformowany, że nie ma wina, a Łazarz jest chory. Bóg daje znaki i wciela się w nasze możliwości poznania, bo Słowo stało się Ciałem.
Homilia do młodzieży
17/04/22 ks. Marek Piedziewicz
Ewangelia Niedzieli Wielkanocnej też została poświęcona wyścigowi. Zdarzyło ci się zwrócić uwagę, że Pismo Święte mówi o czymś takim? To coś zupełnie niespodziewanego. Piotr i Jan biegną zobaczyć grób Człowieka, który zmienił ich życie. Trudno powiedzieć, czy ktokolwiek z nas mógłby wpaść na pomysł, żeby ścigać się do grobu. Nastoletni Jan i znacznie starszy Piotr biegli tam pewnie z Wieczernika. Odległość wynosiła ok. 1 kilometra. Można ją było pokonać w kilka dobrych minut. Piotr nie nadążał jednak za Janem.
Homilia do dzieci
17/04/22 Monika Zuber
Czy kiedykolwiek straciliście nadzieję? Utraciliście wszelkie duchowe skrzydła? Czy wasze serce zostało „zdeptane”, a wasze marzenia „zmiażdżone”? To przykre uczucie nieogarniętej pustki, czarnej przepaści i mrożącej jak mróz samotności. Wszystko wokół przestaje mieć znaczenie, wszyscy wokół wydają się być kłujący jak kolce. Jest jedynie uczucie bezsilności i rozpaczy. Wciąż w głowie pojawiają się myśli: „to nie mogło się wydarzyć”, „to nie może być prawdą”…