Zmartwychwstanie Pańskie
Sugestie słuchacza

Cud zmartwychwstania

17/04/22 Danuta Stankiewicz
Stąd dziś, stając przed największą tajemnicą chrześcijaństwa jaką jest zmartwychwstanie Pańskie, uprawnione jest, aby nasi duszpasterze stawiali przed oblicze naszego rozumu oświeconego wiarą fundamentalne pytania. Czy pojmujemy, że wtedy gdy biją dzwony, obwieszczając, iż Chrystus powstał z grobu żywy i chwalebny, świętujemy nie tylko pamiątkę, ale wydarzenie rzeczywiste, prawdziwe? Tak, chcemy zdecydowanego potwierdzenia, że Wielka to Noc, „gdyż wielkie rzeczy uczynił (…) Wszechmocny” (Łk 1, 49) Chrystus, który zmartwychwstał mocą Bożą.