Apostolstwo modlitwy

Każde życie jest dane i zadane

01/03/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.