Apostolstwo modlitwy

Uzdrawiająca obecność (kwiecień)

01/04/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.