Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dzieci

Nie bądźmy chrześcijanami tylko z nazwy (pierwszy piątek kwietnia)

01/04/22 Danuta Szelejewska
Nauczanie Chrystusa odnosiło się nie tylko do ludzi Jemu współczesnych. Dla chrześcijanina żyjącego w XXI wieku, tu i teraz, słowa oraz czyny Mistrza z Nazaretu powinny stanowić fundament codziennego życia. Strzeżmy się postawy bezbożnych z Księgi Mądrości: „Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. «Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony». Tak pomyśleli – i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła” (Mdr 2, 19–21). Cierpienie związane z męką i śmiercią na krzyżu jest niezbitym dowodem oraz najbardziej wyraźnym przejawem miłości Boga do człowieka.