Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dorosłych

Sakramentalne prima aprilis. Głos sumienia (pierwszy piątek kwietnia)

01/04/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W ewangelii dnia jest mowa o ludziach, którzy zamierzali zabić Jezusa. Miało to miejsce w Judei. Można powiedzieć, że owi Judejczycy zrobili „krecią robotę” wszystkim Żydom. A przecież wśród Izraelitów wielu było niezwykle wspaniałych ludzi, którzy słuchali nauk Nazarejczyka i uwierzyli w Niego. Do ich serc i umysłów dotarły słowa Dobrej Nowiny.