Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
6,00 zł 5,10 zł

Homilie okolicznościowe

04/03/22 ks. Kazimierz Kubat SDS
Te trzy cechy osobowości młodego królewicza: mądrość świętości, mądrość moralnej wrażliwości i mądrość miłości pokazują, że mimo młodego wieku na pewno możemy odnieść do niego słowa Księgi Mądrości: „Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości – życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony” (Mdr 4, 8–10)
19/03/22 ks. Franciszek Zawadzki
Słowa dzisiejszej ewangelii mówią jednak o wiele więcej. „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioła Pański”. Józef był otwarty na słowo Boże, które było do niego skierowane przez anioła we śnie. Usłyszał je, zaufał mu i podjął decyzję, by postąpić zgodnie z Bożym wezwaniem. Można powiedzieć, że słowo Boże było dla Józefa receptą – jak rozwiązać życiowy problem, z którym się zmagał. Z drugiej strony, gotów był podporządkować Bożemu planowi swoje ludzkie myślenie, opanować strach w obliczu nowego wyzwania, które miał podjąć, stawić czoło utartym schematom społecznym nigdy nie nadążającym za skomplikowaniem wielu ludzkich a tym bardziej boskich spraw.
25/03/22 s. Urszula Kłusek SAC
Dzisiaj tajemnicę wcielenia Syna Bożego nie tylko wspominamy, ale gdy przeżywamy ją w czasie misterium Mszy św., tajemnica ta spełnia się. Bóg w swym niezgłębionym miłosierdziu przyjmuje ludzkie ciało i ludzki los. Bóg staje się człowiekiem! To tajemnica, nad którą można rozmyślać latami i nie pojmiemy jej do końca za czasu naszych ziemskich dni.