Homilie okolicznościowe

Jak Józef słuchać Słowa (św. Józefa)

19/03/22 ks. Franciszek Zawadzki
Słowa dzisiejszej ewangelii mówią jednak o wiele więcej. „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioła Pański”. Józef był otwarty na słowo Boże, które było do niego skierowane przez anioła we śnie. Usłyszał je, zaufał mu i podjął decyzję, by postąpić zgodnie z Bożym wezwaniem. Można powiedzieć, że słowo Boże było dla Józefa receptą – jak rozwiązać życiowy problem, z którym się zmagał. Z drugiej strony, gotów był podporządkować Bożemu planowi swoje ludzkie myślenie, opanować strach w obliczu nowego wyzwania, które miał podjąć, stawić czoło utartym schematom społecznym nigdy nie nadążającym za skomplikowaniem wielu ludzkich a tym bardziej boskich spraw.