Homilie okolicznościowe

Mądrość miłości (św. Kazimierza)

04/03/22 ks. Kazimierz Kubat SDS
Te trzy cechy osobowości młodego królewicza: mądrość świętości, mądrość moralnej wrażliwości i mądrość miłości pokazują, że mimo młodego wieku na pewno możemy odnieść do niego słowa Księgi Mądrości: „Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości – życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony” (Mdr 4, 8–10)