Homilie okolicznościowe

Zaufaj Matce (Zwiastowanie Pańskie)

25/03/22 s. Urszula Kłusek SAC
Dzisiaj tajemnicę wcielenia Syna Bożego nie tylko wspominamy, ale gdy przeżywamy ją w czasie misterium Mszy św., tajemnica ta spełnia się. Bóg w swym niezgłębionym miłosierdziu przyjmuje ludzkie ciało i ludzki los. Bóg staje się człowiekiem! To tajemnica, nad którą można rozmyślać latami i nie pojmiemy jej do końca za czasu naszych ziemskich dni.