Polecamy

Kazania pasyjne

06/03/22 ks. Wojciech Nowicki
Czas Wielkiego Postu jest czasem drogi. Chciałbym, abyśmy wspólnie wyruszyli w drogę. Chciałbym wam w tej drodze towarzyszyć. Jeśli jednak mamy wspólnie iść, musimy sobie wyznaczyć cel. Jaki jest cel naszej wielkopostnej drogi? – Jerozolima. Oto jest nasz cel!
06/03/22
Kazania pasyjne Anno Domini 2022 zostały napisane przez alumnów piątego roku na ćwiczeniach z homiletyki pod kierunkiem ks. Andrzeja Ziółkowskiego CM. Fragmenty Ewangelii według Świętego Łukasza zostały wzięte z liturgii Niedzieli Palmowej – rok C.