Kazania pasyjne

Czas posłania i świadectwa

06/03/22
Kazania pasyjne Anno Domini 2022 zostały napisane przez alumnów piątego roku na ćwiczeniach z homiletyki pod kierunkiem ks. Andrzeja Ziółkowskiego CM. Fragmenty Ewangelii według Świętego Łukasza zostały wzięte z liturgii Niedzieli Palmowej – rok C.