Kazania pasyjne

W drodze do Jerozolimy

06/03/22 ks. Wojciech Nowicki
Czas Wielkiego Postu jest czasem drogi. Chciałbym, abyśmy wspólnie wyruszyli w drogę. Chciałbym wam w tej drodze towarzyszyć. Jeśli jednak mamy wspólnie iść, musimy sobie wyznaczyć cel. Jaki jest cel naszej wielkopostnej drogi? – Jerozolima. Oto jest nasz cel!