Polecamy

Słuchając Franciszka

01/03/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek rozpoczyna właśnie dziesiąty rok pontyfikatu. Każdego roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia kieruje tradycyjne życzenia dla pracowników Kurii Rzymskiej. Przy okazji dzieli się wizją relacji jakie powinny panować we wspólnocie Kościoła, odbijającego się jakoś we wspólnocie Kurii. Warto się temu przysłuchać.
01/04/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Jezus zgromadzonym w Wieczerniku uczniom pozostawia obietnicę obecności: Eucharystię w geście łamania chleba, czynną i konkretną miłość w geście umycia nóg, słowo otwierające na Bożą rzeczywistość służby (J 13), przyjaźni (J 15), synostwa (J 17). Tym słowom i gestom miłości towarzyszy jednak atmosfera niepokoju, zagubienia i zdrady. W Ewangelii wg św. Łukasza wyraźnie widać to przeplatanie się obu rzeczywistości, światła i ciemności. Pascha ujawnia zamysły wielu serc. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukają sposobności, aby zabić Jezusa, ale boją się ludu (Łk 22, 2). Szatan „wchodzi w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu”, ten zamyśla o zdradzie i przyłącza się do spisku przeciwko Jezusowi (22, 3–6). Uczniowie znajdują odpowiednią salę w gościnnym domu (22, 7–13). Gdy się gromadzą Jezus otwiera przed nimi serce i mówi o gorącym pragnieniu spotkania i o cierpieniu; podaje im kielich (22, 14–18).