Słuchając Franciszka

Przesiewani w czasie kryzysu (kwiecień)

01/04/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
Jezus zgromadzonym w Wieczerniku uczniom pozostawia obietnicę obecności: Eucharystię w geście łamania chleba, czynną i konkretną miłość w geście umycia nóg, słowo otwierające na Bożą rzeczywistość służby (J 13), przyjaźni (J 15), synostwa (J 17). Tym słowom i gestom miłości towarzyszy jednak atmosfera niepokoju, zagubienia i zdrady. W Ewangelii wg św. Łukasza wyraźnie widać to przeplatanie się obu rzeczywistości, światła i ciemności. Pascha ujawnia zamysły wielu serc. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukają sposobności, aby zabić Jezusa, ale boją się ludu (Łk 22, 2). Szatan „wchodzi w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu”, ten zamyśla o zdradzie i przyłącza się do spisku przeciwko Jezusowi (22, 3–6). Uczniowie znajdują odpowiednią salę w gościnnym domu (22, 7–13). Gdy się gromadzą Jezus otwiera przed nimi serce i mówi o gorącym pragnieniu spotkania i o cierpieniu; podaje im kielich (22, 14–18).