2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bogata uboga Ewangelia

16/01/22 Dawid Grześkowiak OP
Nie byłoby nic nadzwyczajnego w tym wydarzeniu gdyby nie pewien brak, na który uwagę zwraca Maryja. Zabrakło wina na weselu! Za namową matki Jezus, mimo początkowego oporu, uzupełnia ten brak i to jeszcze z nawiązką. Cud wina w jakimś sensie ratuje reputację młodej pary i sprawia, że goście weselni mogą bawić się dalej. Skoro jednak Ewangelia św. Jana ma charakter duchowy, to powstaje pytanie, czy rzeczywiście św. Jan chciał jedynie opowiedzieć historię pierwszego cudu Jezusa?