2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jezus i Maryja w życiu człowieka

16/01/22 ks. Paweł Wygralak
W tej chwili Maryja staje przed nami jako osoba wrażliwa na potrzeby innych. Święta Urszula Ledóchowska w swoich medytacjach biblijnych pisała: „Oto dobroć serca Maryi. Nikt do Niej nie zwrócił się o pomoc, nikt Jej o nią nie prosi, ale Ona, ta najlepsza, najmiłosierniejsza Matka odgaduje smutek, ból serc ludzkich i nie może oprzeć się pragnieniu przyniesienie im pomocy”. W ten sposób Ewangelista Jan stawia przed nami Maryję, jako kobietę o wrażliwych oczach serca, która w trosce o człowieka, zawsze szuka wsparcia swego Syna, ale też wskazuje ludziom, że On jest otwarty na ich potrzeby: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Jezus w swoim darze jest pełen hojności.