2 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Wesele w Kanie staje się znakiem zaślubin między Bogiem a ludźmi (KKK 796)

16/01/22
Podczas wesela w Kanie Galilejskiej Jezus objawia się światu jako oczekiwany Mesjasz Izraela, Syn Boży i Zbawiciel świata. Jest to trzeci etap Epifanii. Zapoczątkowana była przez pokłon mędrców ze Wschodu, który celebrowaliśmy w uroczystość Objawienia Pańskiego. Kolejnym stopniem był chrzest Jezusa w Jordanie, wspominany w minioną niedzielę (por. KKK 528).
Dzisiaj Chrystus objawia swoją moc podczas uczty weselnej, „będącej znakiem innej Uczty – Uczty godów Baranka, podczas której daje On swoje Ciało i swoją Krew” (KKK 2618). Zbawiciel ukazuje się nam jako Oblubieniec
Kościoła, a samo wesele w Kanie staje się znakiem zaślubin między Bogiem a ludźmi (KKK 796).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.