Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

2 niedziela po Narodzeniu Pańskim

Sugestie programowe
02/01/22
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Zbawienie zapoczątkowane przez Wcielenie Syna Bożego ma stać się udziałem wszystkich ludzi. Blask Bożej prawdy ma się objawić wszystkim narodom, a cały świat winien wypełnić się Bożą chwałą (kolekta). W homilii warto wskazać, że chwała Boga oraz zbawienie świata stanowią zawsze nierozłączne elementy jednej rzeczywistości zawartej w Jezusie Chrystusie – narodzonym w Betlejem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Otrzymaliśmy od Boga w Kościele światło wiary, które jest dla nas również zadaniem.
Sugestie słuchacza
02/01/22 Rafał Bernard
Czy mądrość to „światłe oczy serca”? Co to sformułowanie oznacza? Dlaczego oczy zestawione są z sercem? Jaka mądrość jest światłem? Światłość aż bije ze Słowa, skontrastowana z ciemnością. Jaka światłość oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi i w jaki sposób? Co mu ona daje? Ducha mądrości i objawienia? Dlaczego tej światłości często nie dostrzegamy – mamy wręcz wrażenie, jakbyśmy się poruszali w ciemności, po omacku? A może to nasza wina, nie rozpoznajemy po prostu Bożej światłości, nie doceniamy jej i nie pielęgnujemy.
Homilia do dorosłych
02/01/22 ks. Marcin Modrzyński
Jednak Mądrość Boża jest zawarta nie tylko w stworzeniu, ale w skarbnicy Jego Słowa. Bóg wypowiadając swoje Słowo udziela swojej Mądrości. Nie jest to tylko teoretyczne pouczenie, czy też moralizm, ale jest ono prawdą egzystencjalną, dotykającą życia człowieka. Ono zawsze jest odpowiedzią na stan ducha, zawsze trafia jak miecz obosieczny i przynosi to, czego człowiek najbardziej potrzebuje. Jednak to by jeszcze było mało, bo taką mądrość może mieć człowiek, który jest doświadczony i jak to się czasem mówi „zna się na życiu”.
Homilia do dorosłych
02/01/22 ks. Zbigniew Kosik
Przeżywamy wciąż radość Bożego Narodzenia. Świętujemy wydarzenie przyjścia na świat Bożego Syna. Jeszcze niedawno wpatrywaliśmy się w cudowne obrazy sylwestrowych fajerwerków. Wczoraj powitaliśmy Nowy Rok a dziś staje przed nami przedziwny Boży zamysł, który odsłania się przed nami już od pierwszych dni nowego roku kalendarzowego. Wsłuchując się w biblijny przekaz poznajemy odwieczne Boże zamiary.
Homilia do młodzieży
02/01/22 ks. Maciej Przybylak
Na początek pytanie: kto ci przychodzi na myśl, gdy myślisz o człowieku mądrym? Każdy człowiek chce być mądry, niestety kończy się na tym, że jest przemądrzały. Wielu ma pragnienie zdobywania wiedzy, lecz nie każdy staje się mądry. Dzisiaj Słowo mówi o mądrości wyjątkowej, mądrości zdobytej nie tylko i wyłącznie ludzkim wysiłkiem, ale o mądrości Bożej. Mądrość Boża chce nam się dawać, chce nam się udzielać. Mało tego, Boża mądrość chce w nas zamieszkać.
Homilia do dzieci
02/01/22 ks. Andrzej Muńko
Na początku homilii wspólnie z dziećmi przypominamy sobie dzisiejszą ewangelię. Podkreślamy, że fragment dzisiejszego Słowa to jedna z trudniejszych Ewangelii. Żeby pomóc dzieciom możemy poprosić, żeby dokończyły zdania. Przykładowe zdania: „Na początku było Słowa, a Słowo było u Boga”, i… „Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go…”; „A Słowo stało się Ciałem i…”. Jeśli uznamy, że takie przypomnienie jest za trudne można przygotować gotowe sformułowania, które dzieci dopasują do danych zdań.