2 niedziela po Narodzeniu Pańskim
Sugestie programowe

W Chrystusie Bóg „wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1, 4)

02/01/22
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Zbawienie zapoczątkowane przez Wcielenie Syna Bożego ma stać się udziałem wszystkich ludzi. Blask Bożej prawdy ma się objawić wszystkim narodom, a cały świat winien wypełnić się Bożą chwałą (kolekta). W homilii warto wskazać, że chwała Boga oraz zbawienie świata stanowią zawsze nierozłączne elementy jednej rzeczywistości zawartej w Jezusie Chrystusie – narodzonym w Betlejem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Otrzymaliśmy od Boga w Kościele światło wiary, które jest dla nas również zadaniem.
Jesteśmy wezwani, aby nieść to światło wszystkim ludziom, by oni mogli znaleźć drogę prawdy i życie wieczne (modlitwa nad darami). Zbawiciel umacnia nas do tego dzieła, jeśli chcemy otwierać się na Jego uświęcające działanie w Eucharystii (modlitwa po Komunii).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.