Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł

3 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
23/01/22
Pełną świadomość znaczenia posługi słowu Bożemu odnajdujemy w postawie św. Pawła, który z wielką pasją oddaje się jej, nauczając o Kościele jako Mistycznym Ciele Pana. Ewangelista Łukasz wspomina o sługach słowa Bożego, będących świadkami wydarzeń związanych z Panem. Takim sługą słowa pragnie stać się on sam, dlatego podejmuje się niezwykle trudnego wyzwania, jakim jest wiarygodne ukazanie osoby i dzieła Jezusa Chrystusa.
Sugestie słuchacza
23/01/22 Szymon Bojdo
Święty Paweł przypominając o nas, że jesteśmy Ciałem Chrystusa, przypomniał nam o naszym szczególnym powołaniu. Generalnie nie powinno się chodzić na rękach czy jeść stopami – dlatego dzięki słowu Bożemu rozumiem jakie jest moje zadanie, mogę je przyjąć i wykonywać jak najlepiej dla całego ciała Chrystusa. Dla mnie uzdrawiające jest także przekonanie, że nie wszyscy muszą robić wszystko i właśnie dlatego siebie potrzebujemy.
Homilia do dorosłych
23/01/22 ks. Kazimierz Kubat SDS
Czy i jak przyjmuję słowo Boże? Czy tego Słowa słucham i rozważam? Ale też, czy jestem słowu Bożemu posłuszny? Czy aby nie pogardzam tymi, którzy – według mnie – są słabi i nic nieznaczący, bo ja wiem lepiej? Czy aby nie wynoszę się ponad tych, którzy – według mnie – są grzesznikami? Czy aby sam siebie nie stawiam ponad innymi, a tym samym poza zbawieniem?
Homilia do dorosłych
23/01/22 ks. Wojciech Nowicki
Obserwując nasz organizm dochodzimy do wniosku, że bez względu na wielkość różnych narządów i organów w naszym ciele, każdy z nich ma określone zadanie i jest ważny. Bez niego całość doznaje jakiegoś uszczerbku. Tak samo jest we wspólnocie Kościoła. Każdy z nas ma swoje zadanie. Nie każdy musi być papieżem, co nie znaczy, że jego wpływ na Kościół, czyli cały organizm, pozostaje niezauważalny. Szczególnie dotkliwy dla organizmu Kościoła jest grzech, nawet ten najskrytszy, najmniejszy nasz grzech. On osłabia nie tylko mnie. Kiedy ja jestem słabszy, cały organizm na tym cierpi, cały Kościół, nawet jeśli tego nie widać.
Homilia do młodzieży
23/01/22 ks. Jacek Zjawin
Pierwsze pytanie jakie musimy sobie zadać, to pytanie o jedność w Kościele. Pytając o to myślimy najpierw o historycznych podziałach na katolików, protestantów i prawosławnych. Trwamy w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan i to jest rzeczywiście wielka sprawa dla Kościoła, aby przezwyciężać podziały i szukać tego co łączy. Myślimy dzisiaj także o współczesnych podziałach wśród katolików polskich na tradycyjnych, liberalnych, czytających taką a nie inną gazetę, słuchających takiego a nie innego radia czy stacji telewizyjnej. Jednak najważniejszym z pytań o jedność jest to, czy ja będąc w kościele na Mszy Świętej niedzielnej doświadczam jedności z pozostałymi parafianami?
Homilia do dzieci
23/01/22 ks. Konrad Zygmunt
Mówiliśmy, że książki są po to, aby je czytać. Dziś taką lekcję otrzymujemy o Piśmie Świętym. Spośród wielu spraw poruszonych w usłyszanym dziś słowie Bożym może warto zapamiętać – przypomnieć sobie – to co czynił Jezus. I dziś do nas przychodzi Jezus w swoim Słowie – czytamy i słuchamy Go podczas Eucharystii. To Jego Słowa są naszym duchem i życiem. Chciejmy je jak najlepiej zrozumieć, tak by móc potem je realizować. Ale czytajmy je i rozważajmy je też i w naszych domach – nie tylko podczas liturgii w kościele.