3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Dobra Nowina

23/01/22 ks. Kazimierz Kubat SDS
Czy i jak przyjmuję słowo Boże? Czy tego Słowa słucham i rozważam? Ale też, czy jestem słowu Bożemu posłuszny? Czy aby nie pogardzam tymi, którzy – według mnie – są słabi i nic nieznaczący, bo ja wiem lepiej? Czy aby nie wynoszę się ponad tych, którzy – według mnie – są grzesznikami? Czy aby sam siebie nie stawiam ponad innymi, a tym samym poza zbawieniem?