3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jesteśmy podobni do organizmu

23/01/22 ks. Wojciech Nowicki
Obserwując nasz organizm dochodzimy do wniosku, że bez względu na wielkość różnych narządów i organów w naszym ciele, każdy z nich ma określone zadanie i jest ważny. Bez niego całość doznaje jakiegoś uszczerbku. Tak samo jest we wspólnocie Kościoła. Każdy z nas ma swoje zadanie. Nie każdy musi być papieżem, co nie znaczy, że jego wpływ na Kościół, czyli cały organizm, pozostaje niezauważalny. Szczególnie dotkliwy dla organizmu Kościoła jest grzech, nawet ten najskrytszy, najmniejszy nasz grzech. On osłabia nie tylko mnie. Kiedy ja jestem słabszy, cały organizm na tym cierpi, cały Kościół, nawet jeśli tego nie widać.