3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Warto czytać

23/01/22 ks. Konrad Zygmunt
Mówiliśmy, że książki są po to, aby je czytać. Dziś taką lekcję otrzymujemy o Piśmie Świętym. Spośród wielu spraw poruszonych w usłyszanym dziś słowie Bożym może warto zapamiętać – przypomnieć sobie – to co czynił Jezus. I dziś do nas przychodzi Jezus w swoim Słowie – czytamy i słuchamy Go podczas Eucharystii. To Jego Słowa są naszym duchem i życiem. Chciejmy je jak najlepiej zrozumieć, tak by móc potem je realizować. Ale czytajmy je i rozważajmy je też i w naszych domach – nie tylko podczas liturgii w kościele.