3 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Wierzyć Pismu

23/01/22 Szymon Bojdo
Święty Paweł przypominając o nas, że jesteśmy Ciałem Chrystusa, przypomniał nam o naszym szczególnym powołaniu. Generalnie nie powinno się chodzić na rękach czy jeść stopami – dlatego dzięki słowu Bożemu rozumiem jakie jest moje zadanie, mogę je przyjąć i wykonywać jak najlepiej dla całego ciała Chrystusa. Dla mnie uzdrawiające jest także przekonanie, że nie wszyscy muszą robić wszystko i właśnie dlatego siebie potrzebujemy.