3 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Zbawiciel sam do nas przemawia, gdyż jest zawsze obecny w swoim Słowie głoszonym podczas liturgii (Dies Domini, 39)  

23/01/22
Pełną świadomość znaczenia posługi słowu Bożemu odnajdujemy w postawie św. Pawła, który z wielką pasją oddaje się jej, nauczając o Kościele jako Mistycznym Ciele Pana. Ewangelista Łukasz wspomina o sługach słowa Bożego, będących świadkami wydarzeń związanych z Panem. Takim sługą słowa pragnie stać się on sam, dlatego podejmuje się niezwykle trudnego wyzwania, jakim jest wiarygodne ukazanie osoby i dzieła Jezusa Chrystusa.
Pan Jezus w synagodze w Nazarecie bardzo chętnie podejmuje posługę słowa wobec zgromadzonych Żydów, nie tylko odczytując fragment księgi Proroka Izajasza, na który natrafił, lecz także dokonując jej zaskakującej dla słuchaczy interpretacji. Będą się z nią musieli zmierzyć świadkowie tego wydarzenia i nie każdy zareaguje w sposób, w jaki powinien. Również tym razem posługa słowu okaże się wielkim ryzykiem. Skoro jednak słowa Pana są duchem i życiem, służbę słowu Bożemu trzeba podejmować codziennie, z miłości i z pasją.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.