Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

4 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
30/01/22
Dzisiejsza niedziela ukazuje Zbawiciela jako proroka, który doskonale wypełnia Boskie posłanie, zapowiadając nadejście królestwa niebieskiego (por. KKK 436). Nauczanie Jezusa nie jest przyjmowane ochotnie; jest odrzucane, podobnie jak to miało miejsce wobec proroków Starego Testamentu. Jezus jednak nie lęka się dawać świadectwa nawet wobec prześladowań, dając nam tym przykład (Ewangelia).
Sugestie słuchacza
30/01/22 Danuta Stankiewicz
W tym kontekście bardzo pouczającym byłoby dla nas katolików podjęcie na powrót zagadnienia roli hierarchicznego ustroju Mistycznego Ciała Chrystusa. Chcemy ugruntowania fundamentalnego faktu, że Kościół, z woli Jezusa Chrystusa – Boga, sprawcy wszystkiego we wszystkich, tworzą wszyscy ochrzczeni, ale są różne dary łaski i różne rodzaje posługiwania. Mamy tu bowiem i apostołów, i proroków, i nauczycieli, i tych, co mają dar czynienia cudów, i tych, co wspierają pomocą, i tych, co rządzą, i tych, co przemawiają rozmaitymi językami.
Homilia do dorosłych
30/01/22 ks. Radosław Kacprzak
Przeżywając kolejny rok, w którym pochylamy się nad odkrywaniem daru Eucharystii, mamy okazję doświadczyć tego, że jesteśmy  posłani w  pokoju Chrystusa. Jak zatem sprawić, by ten pokój  nieustannie nam towarzyszył i stał  się inspiracją dla innych, którzy nie potrafią się dziś zatrzymać we współczesnym świecie?  
Homilia do dorosłych
30/01/22 Dariusz Piórkowski SJ
Każdy chrześcijanin posiada misję ukazywania obecności Boga w tym świecie. O tej prorockiej funkcji mówi Jezus na początku Kazania na górze: „Wy jesteście solą ziemi (…) Wy jesteście światłem świata” (Mt 6, 13-14). I to w świecie, który traci smak i podlega zepsuciu, jeśli zabraknie w nim miłości; w świecie, w którym panuje ciemność. To zadanie wypełnia się przez dobre czyny, które ludzie mają widzieć wśród uczniów, aby chwalili Ojca w niebie. Cali jesteśmy solą i światłem. Po to stajemy się chrześcijanami, obdarzeni we wszelkie potrzebne pomoce i dary, abyśmy uświadamiali ludziom niewierzącym, pogubionym, zniechęconym, także naszym bliskim, że Bóg mimo wszystko jest obecny w tym świecie. Nie żyjemy na zapomnianej planecie, skazanej na zepsucie.
Homilia do młodzieży
30/01/22 s. Arletta Ziółkowska
I niekoniecznie trzeba wyjechać do jakiegoś odległego kraju, by służyć Bogu w drugim człowieku. Ważne jest, by spróbować odczytać w swej duszy i w swym sercu głos Bożego wołania. A On – Bóg woła, tak jak powołał Jeremiasza. Słyszeliśmy o tym w pierwszym czytaniu. Jeremiasz był pełen obaw, ale usłyszał zapewnienie: „Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać”.
Homilia do dzieci
30/01/22 ks. Dariusz Zuber
W naszym najbliższym otoczeniu, w domu, w klasie i wśród kolegów i koleżanek na podwórku będzie nam trudniej naśladować Pana Jezusa, czyli starać się być podobnym do Niego. Trudno bowiem nam ludziom widzieć w naszych bliskich kogoś nadzwyczajnego. Gdy na co dzień spędzamy dużo czasu z kolegami i koleżankami z klasy, to często traktujemy ich jak zwykłych ludzi. Nie staramy się dostrzec w nich kogoś przez kogo Pan Bóg też mówi do nas i zarazem pokazuje w jaki sposób jest obecny w życiu innych ludzi, jak odpowiada na ich modlitwy, jak pomaga im w okazywaniu miłości.