4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bycie prorokiem dziś

30/01/22 Dariusz Piórkowski SJ
Każdy chrześcijanin posiada misję ukazywania obecności Boga w tym świecie. O tej prorockiej funkcji mówi Jezus na początku Kazania na górze: „Wy jesteście solą ziemi (…) Wy jesteście światłem świata” (Mt 6, 13-14). I to w świecie, który traci smak i podlega zepsuciu, jeśli zabraknie w nim miłości; w świecie, w którym panuje ciemność. To zadanie wypełnia się przez dobre czyny, które ludzie mają widzieć wśród uczniów, aby chwalili Ojca w niebie. Cali jesteśmy solą i światłem. Po to stajemy się chrześcijanami, obdarzeni we wszelkie potrzebne pomoce i dary, abyśmy uświadamiali ludziom niewierzącym, pogubionym, zniechęconym, także naszym bliskim, że Bóg mimo wszystko jest obecny w tym świecie. Nie żyjemy na zapomnianej planecie, skazanej na zepsucie.